دوره جدید طرح بوسه ای بر آسمان برگزار می گردد. کانون هایی که تا کنون موفق به معرفی مربی خود نشده اند می توانند از طریق فرم زیر اقدام به ثبت نام مربی های مورد نظر خود کنند. اضافه می گردد کانون هایی که در دوره قبل در این طرح ثبت نام کرده اند نیازی به تکمیل این فرم ندارند.منبع : .: بوسه ای بر آسمان:. - دوره آموزش نماز
برچسب ها : مربی ,دوره ,کانون هایی ,گردد کانون ,دوره جدید